Newsletter

Clover Factory Oy:n asiantuntijat analysoivat 40 valmistavan teollisuuden Pk-yritystä

Tutkimme EAKR-rahoituksen vauhdittamana valmistavan teollisuuden Pk-yrityksien kykyä ja valmiuksia vahvistaa liiketoimintaansa kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyvillä palvelu-/tuoteavauksilla.

Tarjoamme maksuttoman kartoituksen, jossa arvioidaan yhdessä keskustellen, kuinka yrityksen olisi mahdollista kehittää vastuullisuus- ja kiertotalousajatteluaan. Tavoitteena on vauhdittaa kiertotalouteen liittyvien kansainvälisien tuote- ja palveluideoiden kaupallistumista.

Tutkimus toteutetaan osana EU-rahoitusohjelmaa: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. Tutkimus ja yritysanalyysit tullaan suorittamaan elokuu 2021-kesäkuu 2022 aikavälillä.

Would you be interested in discussing production development opportunities?

We represent VTT's agent services in the South Karelia region and offer a free needs assessment and a proposal for various project options.

Contact us!

Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta, Finland
Panu Parviainen
+358 50 918 5001
panu@cloverfactory.fi

cloverfactory.fi