Uutiskirje

Clover Factory Oy:n asiantuntijat analysoivat 50 valmistavan teollisuuden Pk-yritystä

Tutkimme EAKR-rahoituksen vauhdittamana valmistavan teollisuuden Pk-yrityksien kykyä ja valmiuksia vahvistaa vientiliiketoimintaansa uusilla palvelu- ja tuoteavauksilla.

Tarjoamme maksuttoman kartoituksen, jossa arvioidaan yhdessä keskustellen millaisilla toimintamalleilla olisi mahdollista vauhdittaa uusien kansainvälisien tuoteideoiden kaupallistumista.

Tutkimus toteutetaan osana EU-rahoitusohjelmaa: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. Tutkimus ja yritysanalyysit tullaan suorittamaan tammikuu 2020-kesäkuu 2021 aikavälillä.

Miten teitä kiinnostaisi keskustella tuotannon kehitysmahdollisuuksista?

Edustamme VTT:n asiamiespalveluita Etelä-Karjalan alueella ja tarjoamme maksuttoman tarvekartoituksen ja ehdotuksen erilaisista hankevaihtoehdoista.

Ota yhteyttä!

Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Panu Parviainen
+358 50 918 5001
panu@cloverfactory.fi

cloverfactory.fi