Uutiskirje

Clover Factory Oy:n asiantuntijat analysoivat 40 valmistavan teollisuuden Pk-yritystä

 

Tutkimme EAKR-rahoituksen vauhdittamana valmistavan teollisuuden Pk-yrityksien kykyä ja valmiuksia vahvistaa liiketoimintaansa kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyvillä palvelu-/tuoteavauksilla.

Tutkimus toteutetaan osana EU-rahoitusohjelmaa: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. Tutkimus ja yritysanalyysit tullaan suorittamaan elokuu 2021-kesäkuu 2022 aikavälillä.

Clover Factory Oy:n asiantuntijat suorittavat nopeita kokeiluja kiertotalous-liiketoiminnassa

Olemme tunnistaneet tuoteryhmiä, joita on mahdollista pelastaa romutukselta, sulatukselta sekä muulta matala-arvoiselta hyötykäytöltä. Suoritamme huhtikuu 2022-joulukuu 2022 ajanjaksolla nopeita kokeiluja kehitysvalmiudessa olevissa päämiesverkostoissa. Tavoitteena on mallintaa kierrätysasteen ja materiaalitehokkuuden parantumista tietyissä tuoteryhmissä koko arvoketjun tasolla. Tuotteita ovat mm. kemian- ja elintarviketeollisuuden suursäkit, elektroniikkateollisuuden käytetyt ohjainlaitteet- ja komponentit. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Miten teitä kiinnostaisi keskustella tuotannon kehitysmahdollisuuksista?

Edustamme VTT:n asiamiespalveluita Etelä-Karjalan alueella ja tarjoamme maksuttoman tarvekartoituksen ja ehdotuksen erilaisista hankevaihtoehdoista.

Ota yhteyttä!

Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Panu Parviainen
+358 50 918 5001
panu@cloverfactory.fi

cloverfactory.fi